YMPÄRISTÖ

Puukeidas Oy:lle on myönnetty puun alkuperäketjun hallinnan sertifikaatti nro 239272-2017-AE-FIN-FINAS. Sertifikaatti on myönnetty meille 30.4.2017.

Sertifionti kattaa Kuusi- ja mäntysahatavaran sekä niiden jatkojalosteiden hankinnan ja myynnin.

Puukeidas Oy:n ylimmällä johdolla on kokonaisvastuu siitä, että yrityksessämme noudatetaan PEFC ST 2002:2013 -standardin mukaista puun alkuperäketjun hallintajärjestelmää, ja johto on sitoutunut noudattamaan hallintajärjestelmän vaatimuksia, sekä valvomaan, ettei puuraaka-ainetta toimiteta kiistanalaisista lähteistä. Lisäksi johto sitoutuu kantamaan sosiaalisen vastuunsa ja ylläpitämän standardinmukaisia työolosuhteita.

Sertifikaatti 2022-2027 » (PDF)

Certificate 2022-2027 » (PDF)